logo get it cured klein

Stichting Get It Cured is opgericht om patiënten en de financiering van gepersonaliseerd wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Wetenschappelijk onderzoek is de basis voor de bestrijding van kanker. Maar de vele kennis die wetenschappelijk kankeronderzoek oplevert, wordt niet altijd snel genoeg omgezet in een behandeling van de patiënt. Stichting Get It Cured wil patiënten sneller, vaker en beter laten profiteren van nieuwe behandelmethoden, nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten.

Door patiënten, artsen en wetenschappers direct te betrekken bij het onderzoek, hoopt Get It Cured versneld resultaten te behalen en de mogelijkheden voor patiënten uit te breiden. Tevens zet Get It Cured de verkregen kennis en de wereldwijde netwerken van de zeer gespecialiseerde onderzoeksgroepen in om richting te geven aan individuele behandelingen.

Daarnaast wil Get It Cured een organisatorische en communicatieve brug slaan tussen patiënten, behandelaars en verzekeraars om behandelingen mogelijk te maken die in Nederland nog niet worden uitgevoerd maar in het buitenland al meer gangbaar of in onderzoeksverband mogelijk zijn.

Optimaal profiteren van de nieuwste wetenschappelijke onderzoeksresultaten, meer betrokkenheid, langer overleven en meer genezing; dat is het doel van Get It Cured.