Doel

  • het financieren van wetenschappelijk onderzoek en innovatie van wetenschappelijke onderzoeksmethoden op het gebied van kanker;
  • het financieren van innovatieve methoden in diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten;
  • het identificeren van innovatieve diagnostische testen en behandelingen van kanker, het delen van kennis en het stimuleren van fundamenteel, translationeel en toegepast klinisch onderzoek op dat gebied;
  • het financieren, initiëren en faciliteren van wereldwijde samenwerkingsverbanden van wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van kankeronderzoek;
  • het financieren van organisatiestructuren ter bevordering van de onderlinge contacten van wetenschappelijke onderzoekers, behandelteams en netwerken van (gewezen) kankerpatiënten;
  • het verbinden van patiënten, behandelaars, onderzoekers en verzekeraars om draagvlak en financiering van innovatieve behandelmethoden te realiseren.

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door de opzet van specifieke wetenschappelijk onderzoeken te stimuleren en fondsenwervende activiteiten te organiseren.