Over Ons

Stichting Get It Cured Mergelweg 43, 6212 XA Maastricht Postbus 3143, 6202 NC Maastricht info@getitcured.nl RSIN 852115015 Kamer van Koophandel 56416830

Bestuur

Dr. Ronald M. van Dam, Voorzitter; Mr. Rutger L.E.H. Piek, Secretaris & Penningmeester; Drs. Rutger G. van der Lee, lid.

Beloningsbeleid bestuur conform de statuten

Bestuurders ontvangen geen beloning en geen vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Balans,  Staat van Baten en Lasten per 31 December 2020

WEB JAARCIJFERS Get It Cured Foundation 2020