Beleid

Beleidsplan 2020 – 2021

Dit plan geeft inzicht in de manier waarop stichting Get It Cured het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Veel hiervan en meer vindt u terug op www.getitcured.nl en op aanvraag bij het bestuur.

Beleidsplan 2021 Get It Cured Foundation

Fondsenwerving

De stichting ontvangt gelden voor haar financiering door het werven van donaties van derden in de vorm van giften, subsidies of loterijgelden. Dit gebeurt door crowdfunding in het netwerk van patiënten en door vanuit de stichting georganiseerde evenementen.  De stichting voegt ontvangen donaties toe aan haar kapitaal. De stichting richt zich vooral op Nederland. Projecten en organisaties kunnen worden gesteund, alsook personen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Publiciteit

De stichting publiceert zoveel mogelijk over de door haar gesteunde projecten op de website www.getitcured.nl. Tevens organiseert de stichting, ter uitbreiding van het netwerk van fondsenwervers soms kleinschalige evenementen. Daar waar patiënten dat op prijs stellen, wordt in de anonimiteit geopereerd. Bij het bestuur en de projectbegeleider zijn de namen en omstandigheden dan wel bekend.